Migración Infraestructura SAP sobre IBM Cloud | Climava 2018-11-20T15:22:18+00:00
Migración de SAP ECC 6 EHP6 a AWS | Dentaid 2018-08-10T16:04:40+00:00
Migración de SAP ECC 6 EHP6 a AWS | Roca 2018-08-31T12:22:15+00:00
Migración de Oficina Chile a AWS | Dentaid 2018-07-18T19:04:18+00:00
Creación de Oracle SOA en AWS | Dentaid 2018-12-12T14:28:06+00:00